I Verksamheten Lindome Hembygdsgille Bildades 1963 Foton från Gillets Arkiv Tillbaka

 

Det första årsmötet i G, församlingshemmet 1964

 

Den första träffen på Börjesgården 1976

 

 

Slottergille i Oset 1968

 

Från filminspelningen av Stolmakarna 1977

 

 

 

Slottergille på Hembygdens år 1984

 

Budkavlen överlämnas på Hembygdens år 1984

 

 

Prejling visas på Hembygdens år 1984

 

Utställning i Sadshuset Hembygdens år 1984

 

 

25 års jubileum på Börjesgården 1987

Spinnkurs på Börjesgården 1992

 

 

Folklustspelet "Bort från Gården" 1992

 

Bygdespelet "Brandskatten" spelas på Börjesgården 1994

 

Gökotta på Dansbaneberget 1977

 

Spelmansstämma med bröllop på Börjesgården 1999

 

 

Riksspelmansstämma 2001 allspelet

 

 

Slotter Spelmansstämman 2002

40 års jub på Börjesgården 2003

 

 

Sommarteater Fy Skram på Börjesgården 2005

Spelmansstämman på Börjesgården 2011

 

Årsmöte 2013 i Kyrkans Hus Föredrag av Lars Gran