Lindome Hembygdsgille Styrelse
Tillbaka

Lindome Hembygdsgille bildades 1963

Styrelsen kallas för Gillesråd. Möte hålles Sista tisdagen i varje Månad på Börjesgården Kl:18. Om ej annat anges här.

2017

Uppgifter på 2018 saknas

 

Ordf: Astrid Waldefors Tråkärrsslättvägen 41, 42751 Billdal Tel:031-910493

Kassör: Bert Waldefors Tråkärrsslättvägen 41, 42751 Billdal Tel:031-910493

Sekr: Karin Ganebratt Långåsvägen 31 437 93 Lindome Tfn: 031-992437

Vice ordf. Ann-Britt Ramsbo Ellielund 511 98 Hyssna Tfn: 0320-39332 mobil 0704-591338

St,led Florence Lundell Tubackavägen 32 429 44 Särö Tfn: 0730-386273

St,led: V:sekr: Ing-Britt Solborg Stannfågelvägen 39 437 38 Lindome Tfn: 0739-236276

St,led: Jan-Elis Martinsson Skräppholmen 6110 437 92 Lindome Tfn: 0706-199684

Suppl: Gerd Salin Holmåkravägen 15 e 437 90 Lindome tfn: 031-991215

Suppl: Inga Wingfors Bergavägen 23 437 35 Lindome Tfn: 0703-228386

Suppl: Ing-Britt Haugen Färgarevägen 10 Lindome tfn: 031-991569

Suppl: Kerstin Nilsson Norra hällesåkersvägen 181 Lindome Tfn: 0702-040108

 

Föreningens stadgar är föråldrade och behöver rivideras.