A personer
Bilderna är från LHGs arkiv
Tillbaka

 

"Koralen" en krinvandrande personsom ofta höll till i Lindome.

 

Edvard Händel, soldat bodde i barnsjöback.

Benjamin Andersson, han var smed i Lund i Annerstorp tillverkade bl.a kyrkogårdsgrindarna i Lindome kyrka

Poträttmålaren Teodor Lindbäck

 

En kringvandrande person som kallades "Almanackan"

En annan kringvandrande person som kallades "Gripsholm"

Ännu en kringvandrande person som Kallades "Fôråsen"

Ruth Adler i Dettagården

Nils och Sofia Börjesson till Lillesves i Knipered

 

Familjen Lindberg i Annestorp

 

Sofia och Nils firar Guldbröllop till Ivers i Knipered

 

Albert Andersson Drakenberg i Lindomeby

 

Albert Palmstedt i Gastorp