Lindome Hembygdsgille

Norhallands Hembygdsförening blir 100 år 2017

Norhallands Hembygdsförening blir 100 år 2017

Lindome Hembygdsgille som bildades 1963 och är ett av 13 Gillen som bildar Nordhallands Hembygdsförening. Flera av Gillena har skaffat sig egen Hembygdsgård, Lindome har Börjesgården som är Lindomes Hembygdsgård och hjärtat i hela verksamheten.

En gemensam Expedition och Museum finns på Västergatan 17 i Kungsbacka.

Öppet måndagar och torsdagar Kl: 10 – 15, samt helgfria lördagar kl: 10 – 13.
Postadress: Box 10 094 – 434 21 Kungsbacka. Tel: 0300 – 108 44 Fax: 0300 – 726 00 .

Vill man bli medlem kan man även vända sig till BG 5896-0030. Glöm då inte att ange vilket Hembygdsgille ni önskar tillhöra och om ni önskar våra egna profilkläder. Även måste man lämna sin adressuppgift till expeditionen, det går även bra meila in.
Medlemsavgiften 2015 är för makar/sambor 165 kr. Och för enskild medlem 135 kr

Priset inkluderar ett medlemsblad 2 nr per år, samt en årsbok som heter “Vår Bygd” vilken innehåller fakta om gillena samt artiklar om livet i våra bygder. Den har givits ut sedan 1917 och tidigare årgångar finns att läsa på expeditionen.

En Styrelse finns som kallas för Gillesråd, man träffas 9 gånger om året och behandlar de saker som dyker upp, det finns även valda representanter till Nordhallands Hembygdsförening. Även finns det representanter valda för att behandla hembygdsfrågor inom Mölndals stad.