Lindome Hembygdsgille Föreningen Tillbaka

 

Börjesgården Bilder på vaggan

 

Lindome Hembygdsgille som bildades 1963 och är ett av 13 Gillen som bildar Nordhallands Hembygdsförening. Flera av Gillena har skaffat sig egen Hembygdsgård, Lindome har Börjesgården som är Lindomes Hembygdsgård och hjärtat i hela verksamheten. En gemensam Expedition och Museum finns på Västergatan 17 i Kungsbacka.
Öppet måndagar och torsdagar Kl: 10 - 15, samt helgfria lördagar kl: 10 - 13.
Postadress: Box 10 094 - 434 21 Kungsbacka. Tel: 0300 - 108 44 Fax: 0300 - 726 00 .

Vill man bli medlem kan man även vända sig till BG 5896-0030. Glöm då inte att ange vilket Hembygdsgille ni önskar tillhöra. Även måste man lämna sin adressuppgift till expeditionen, det går även bra meila in uppgifterna på Mail: nordh.hembygd@telia.com
Medlemsavgiften 2018 är för makar/sambor 165 kr. Och för enskild medlem 135 kr

Priset inkluderar ett medlemsblad 2 nr per år, samt en årsbok som heter "Vår Bygd" vilken innehåller fakta om gillena samt artiklar om livet i våra bygder. Den har givits ut sedan 1917 och tidigare årgångar finns att läsa på expeditionen.

En Styrelse finns som kallas för Gillesråd, man träffas 9 gånger om året och behandlar de saker som dyker upp, det finns även valda representanter till Nordhallands Hembygdsförening. Även finns det representanter valda för att behandla hembygdsfrågor inom Mölndals stad.

På Börjesgården finns en vagga som har tillhört gården i flera generationer tillbaka i tiden. I början av 1980-talet lät föreningen tillverka en exakt kopia av denna i ek. Det var Lindomesnickaren Evert Zackrisson som tillverkade Vaggan. Vaggan finns tillgänglig för alla som vill använda vaggan, man bokar då in sig på 3 passande månader, förutsatt att den är ledig då får man låna den. Enda kravet vi har är att man skall vara eller bli medlem det aktuella året. Bäddmåttet på madrassen är 33 x 79 cm.

Ni kan boka den. Kontakta någon i Styrelsen