På Gång
Lindome Hembygdsgille Bildades 1963
Tillbaka

 


2017

Samtliga programpunkter är i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal.

 

Fred 23 juni Midsommarfirande på Börjesgården. Vi samlas kl; 10 och för att löva gården och klä stången.

Kl; 16 börjar dansen kring stången, tombola, servering, vid regn blir dansen på logen.

Lörd 8 juli kl:13 Spelmansstämma på Börjesgården, sammarr med Hällesåkers Spelmanslag.

Sönd 6 aug kl: 13-17 Hembygdsgårdens dag på Börjesgården.

Friluftsgudstjänst kl: 15 sammarr med Lindome församling.

Onsd 9 aug kl: 19 Sommarkafe. Underhålln; Lars-Eric och Johan Frendberg.

Sönd 10 sept kl: 10 Sockenvandring. Vi samlas på Börjesgården, vi kommer att gå den gamla Häradsvägen. kaffekorg medtagas.

Varannan lördag jämna veckor kl 10 - 13, Stick-kafé på Börjesgården.

Mer information hos Florence Lundell, 031 - 93 62 34

Lindomes bidrag till Hallandsbonaden